Utleie av søppelcontainere i Trondheim med omegn

 • Gratis transport

 • Gratis bærehjelp

 • Søppel kr 890,- pr. kubikk

Sprinter med lift.jpg

Problemavfall som må sorteres, henter vi med varebiler

Trondheim og Nidarosdomen_redigert.jpg

Trondheim containerutleie

Bestillinger kan gjøres i nettbutikken  24/7

Kundeservice tlf. 41413535

Kundeservice telefon Man - Fre: 7 - 18
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Liftbil med containerweb.jpg

Våre tjenester

Utleie av søppelcontainere, med ekstraservice for det som må sorteres. Vi har lang erfaring og mange gode tips på hvordan kasting kan gjøres rimelig.

Sortering av søppel

 

Det kan bli dyrt å ikke sortere først.

Mange benytter fridagene om våren, sommeren og høst til å rydde opp i huset og kaste gammelt skrot.

Å leie en container eller sekker fra TrondheimContainerutleie er en enkel løsning på å slippe å bruke egen bil til transport av søppel.

Men hva har du egentlig lov til å kaste i en container for tiden?

 

Elektronikk, maling og isolasjon

Det vi hyppigst ser som ikke hører hjemme i containere sammen med restavfall er malingspann, impregnert tre, batterier, elektronikk og isolasjon. Alle er ikke like flinke til å sette seg inn i reglene.

Det kan være utfordrende med alle detaljer og unntak. For eksempel kan du kaste steinull, men ikke glassull. Det er heller ikke alle som er klar over at gips skal leveres for seg, også elektrisk utstyr er en gjenganger, men også annet avfall som ikke skal i containeren dukker av og til opp.

Et annet eksempel er bildekk og felger. Det skal absolutt ikke legges i containeren sammen med restavfall. Derimot er sykkeldekk og hele sykler greit.

 

Her er det som ofte kastes feil i blandet restavfall 

 • Elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier.

 • Eksplosivt avfall som ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende

 • Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol

 • Smittsomt materiale som sprøytespisser, blodposer, brukte bandasjer, bleier fra smittesyke

 • Matavfall og frityrolje

 • Avløpsslam

 • Farlig avfall som maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, takpapp, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer

 • Gipsplater og avfall som inneholder gips

 • Flytende avfall

 • Bildekk på felg

 

Gebyr for å kaste søppel feil

 

Firma som som leier ut container ilegger avviksgebyr dersom du kaster avfall i containeren som ikke skal være der. Alle produsenter av avfall, også private, er pålagt i avfallsforskriftene de samme krav til sortering.

La oss si at kunden kaster en enkelt brødrister i containeren. Det vil resultere i krontrollavgift, avviksgebyrer og behandlingsavgifter for flere tusen kroner, så det kan bli svært dyrt fritt å kaste uten hensyn til sorteringskravene. Trondheim Containerutleie har løst dette problemet med at du kan sette til side problemavfall som vi kan hente med varebiler. Da slipper du avviksgebyrer samtidig som det er en enkel løsning. Se vårt tilbud om henting av problemavfall i menyen «ekstraservice»

 

Overfylte containere

Når du kvitter deg med store mengder søppel, er det viktig at minst mulig går over kanten. Det er strengt forbudt å kjøre med overfylte containere der søppel tyter ut over sidene. Det er rett og slett ikke lov å kjøre med søppel hengende utenfor containeren. I verste fall kan sjåføren miste sertifikatet. Vi bruker netting for å holde ting på plass, men om søppelet bygger for høyt er jo ikke dette mulig. Sjåfører avviser å hente overfylte containere.

 

Også vekten har betydning. Er containere lastet med tunge masser som betong kan de bli for tunge til at bilene klarer å løfte dem. Det problemet oppstår ikke i de minste containerne på 5 kubikk, men vil oppstå dersom en 10 kubikk container er lastet full med betong stein, fliser og lignende.

 

Plassering av containeren er viktig

 

Med mindre det er snakk om din egen hage eller egne private parkeringsplass, kan du ikke sette containeren hvor som helst i Trondheim sentrum. Her må vi sende inn en søknad for deg som kan ta en dag eller to å få godkjent.

For at vi skal kunne være mest mulig effektive ved utlevering av container er det viktig at plassen er ryddet før vi kommer. I følge brannforskriftene må man også huske at containeren må være oppstilt minimum fem meter fra husveggen.

Helt gratis er det heller ikke alltid å sette containeren på fellesskapets grunn.

Skal man sette ut en container på offentlig vei eller gate er det greit å være klar over at det kan komme ekstratillegg, da må man nemlig leie plassen fra kommunen.

 

 

 

Containerutleie for avfall i Trondheim.

Å leie en container i Trondheim til kasting av rot og skrot var for mange år siden en lett oppgave. Da kunne en leie en container og kaste alt avfallet blandet uten hensyn til om det var vanlig skrot eller spesialavfall, farlig avfall. Når dette pågikk ble ikke avfallet sortert og behandlet på avfallstasjonene slik det blir nå, da gikk alt rett på dynga og ble deponert der til neste generasjons hodepine. Noe som er blitt en realitet i dag for beboere nær gamle deponier.

 

Containerweb AS er den nye generasjonen avfallselskap som er med i tidlig fase av det grønne skiftet. Det er nå helt slutt på deponering av søppel i Norge etter den gamle metoden, nå blir alt avfall sortert til minste detalj, gjenvunnet eller brent til energigjenvinning. Forbrenningsanleggene har strenge krav til rensing av avgassene hvor det meste av de farlige stoffene brytes ned med den høye temperaturen i ovnene. Det andre av farlig avfall som samles inn i dag blir lagret i fjellhaller eller nedbrutt i kjemiske prosesser. Noe farlig avfall sendes til spesialforbrenning hvor temperaturen settes mellom 1500 og 2000 grader. Ved disse temperaturene brytes nesten alt ned av kjemiske komponenter.

 

For å få til håndtering av avfall på best mulig måte, må alle ledd i kjeden fra kunder til mottakere gjøre en innsats. Alle ledd må sortere det de kan og følge de retningslinjer som er satt opp i avfallsforskriftene. Avfallsindustrien i Norge er frempå teknologisk og innovativ på gjenvinning. Norge er helt i tet på håndtering av avfall. Vårt fokus på å gjøre dette så riktig som mulig vil vi alle nyter godt av i dag og i tiden fremover. Ved å være flinke til å sortere det som er av farlig avfall og spesialavfall blir kostnadene beskjedne ved innlevering. Det er viktig for miljøet, generasjoner fremover, og samfunnet at avfallet håndteres på en ordentlig måte i årene fremover.

 

TrondheimContainerutleie har et konsept der du kan du leie en containere til alle typer avfall og få hjelp til problemavfallet. Leier du en container til f.eks. blandet restavfall, boss, vil det være en liten liste over hva en ikke kan kaste i samme container. Vi har vært innovativ og funnet den hittil enkleste løsningen på dette problemet. Vi er eneste aktør som tilbyr å hente problemavfall med varebiler som ikke kan kastes som blandet avfall kombinert med leie av containere.

TrondheimContainerutleie har et nettverk av varebiler som raskt kan stille med inntil to mann og hjelpe med å hente det problemavfallet du måtte ha. Fordi vi har mange kunder til enhver tid, og et stort antall containere ute, kan vi tilby gratis transport ved henting av problemavfall. På disse varebilene har vi sjåfører og hjelpemenn som kan hjelpe våre kunder gratis inntil en time med å laste ombord avfallet. Dette er spesielt praktisk når kunder har tunge ting som vaskemaskiner og frysebokser som må bæres ut. Vårt motto her er "Du peker, vi bærer!"

Oversikt over avfall og mengder.
Når et avfallsbehov oppstår, kan det i første omgang være lurt å få oversikt over hva en har, og sortere til side det som ikke kan kastes i containere. Dersom en har mye avfall som må sorteres ut kan det være lut å bestille egen container til f.eks. Isolasjon, trykkimpregnerte materialer eller gips ved større mengder. Spør oss hva vi kan foreslå av rimeligste løsninger. Er det små mengder som må sorteres ut er den rimeligste løsning at vi henter det med varebil.

 

Brannsikkerhet.

Avfall er en kilde til brennbart materiale, det er viktig derfor å tenke brannsikkerhet når en har større mengder avfall i et prosjekt. Det er viktig å avhende seg med søpla etterhvert slik at det ikke samler seg opp og tar opp plass i byggeprosjektet. Da reduseres også brannrisikoen. Lukkede containere, gjerne med lås, kan leies hos oss på kort og lang tids leie til en rimelig pris. Sørg også for at avfall ikke oppbevares slik at det kan være en fare for antennelse eller til hinder for rømningsveier.

 

Obs. pass på at oljeholdige filler og særlig løsemidler som er tørket opp med tvistdotter og filler kan selvantenne. Gi oss beskjed ved bestilling når det er planer om langtidsleie.

 

Vi har containerutleie i Trondheim og distriktene rundt.
TrondheimContainerutleie har utkjøring av containere fra Terminalen 5 på Heimdal og leverer til alle områder innenfor Trondheimsområdet med ca. 45 minutters kjøreradius fra Terminalen.

Vårt Kundesenteret.
Vi har 5 kundekonsulenter som er klar til å hjelpe deg med avfallsløsninger. Våre avfallskonsulenter er eksperter på avfall og har et bredt kjennskap til hvilke muligheter det er for avhending i Trondheim. Vårt kundesenter er åpent mandag til fredag fra kl. 07:00 til kl 18:00.

Utkjøring av containere.

Vi kjører ut containere mellom kl. 07:00 til ca. 17:00 alle hverdager mandag til fredag. Det er lurt å bestille containere dagen før, før kl 15:00 for å sikre levering til dagen etter. Utenfor sesongen kan vi klare å levere samme dag. I høysesong må en vær tidlig ute med bestillingen. Hektiske perioder er vår, sommer og høst, særlig før helger og langhelger.

Avfallskonsulenter.

Har du et prosjekt med behov for assistanse og bærehjelp stiller vi med personell og rydder ut. På store prosjekter kan vi komme på befaring og forberede hva som trengs av utstyr og bemanning for å ta ut avfallet. Ønsker du å ha din faste konsulent hos oss som blir kjent med ditt prosjekt og behov, kan du få direkte nummer til din konsulent. Da er det lett å ringe inn ordrer og gjøre endringer. Våre åpningstider er fra 07:00 til 18:00. Har du beskjeder som trenger en rask løsning er det best at de kommer inn før kl 15:00, etter det begynner sjåførene å gå mot slutten av sin kjøre og hviletidsbestemmelse og antall aktive containerbiler reduseres raskt på veien etter dette. Containerbilene begynner å kjøre kl. 7 om morgenen.

 

Avslutning av container.

Ved avslutning og innlevering av fylt container er det sikreste å ringe oss før kl 15:00 dagen før ønsket henting eller tømming. Vi har stor kapasitet og oversikt over containersituasjonen og containerbiler som er aktive. Vi finner alltid en løsning. 

Brennbart avfall.
Er avfallet 90% av typen brennbart materialet og ikke større enn 1,5 meter i alle retninger, kan vi kjøre det til forbrenning direkte. Gi beskjed om du har avfall til forbrenning ved avslutning eller tømming av container. Ved innlevering av avfall til forbrenning tipper vi lasset først på anlegget og sjekker om det inneholder avvik før det omlastes til ovnen.

Endring av avfallsfraksjon

Har du bestilt og fått levert en container til en type avfall, og ser at det er kastet avfall av annen fraksjon, kan du ringe inn og be om endring. Blir ikke endringen registrert i forkant av henting/tømming, kan lasten få avvik og ekstra kostnader med omklassifisering.

Fakturering.
Kunder betaler en startpris som inneholder alle utgifter opp til en viss mengde søppel i vår nettbutikk.  Når containeren blir innhentet, veier vi avfallet. Dersom det er mer avfall i containeren enn det som inkluderes i startprisen blir det av ekstra avfallslast etterfakturert. Våre faktura har 14 dagers forfall og utstedes ofte først 1 til 2 uker etter at containeren er avsluttet. Alle kunder blir kredittsjekket før leveranse. 


Avfallsrapport.
Vi registrerer lasten som kommer inn, mengde og fraksjoner. Hele eller deler av lasten deklareres ved innlevering. Deklarering er en del av innrapporteringen til myndigheter på hvor mye avfall som samles inn og hvordan det håndteres videre. Ønsker kunder avfallsrapporter kan vi sende dem på epost. Avfallsrapportene er satt opp slik at de tilfredsstiller krav til innrapportering til kommuner i forbindelse med byggesaker eller rivningstiltak.

Hvordan kontakte oss.
Vårt telefon nr. er 41413535 da kommer du til vårt kundesenter og fakturaavdeling. Vi registrerer alle innkomne og tapte anrop, dersom du ikke får svar på første forsøk vil du bli ringt tilbake. På vår nettside finner du lett frem til hvordan bestille, her kan du enkelt legge inn en forespørsel eller bestille en container direkte. Du vil raskt bli kontaktet av en kundekonsulent for bekreftelse eller informasjon rundt henvendelsen. Vår epostadresse er post@containerweb.no

 

Søppel som kan kastes som blandet avfall restavfall.
Når en leier en container til restavfall og ønsker å kaste en blanding av rot og skrot, er en begrenset til å kaste vanlige ting som, trevirke, plastgjenstander, møbler, papp og papir, tekstiler og metallgjenstander. For alt det andre du måtte ha, stiller vi med gratis varebiltransport og gratis bærehjelp. Problemavfallet som blir hentet med varebiler koster kr 890,- inkl. mva. pr. kubikk. Sett problemavfallet på en egnet plass så kommer vi og henter det med varebil. Da får du også større plass i containeren til å kaste restavfall. Vi sender kunder liste på hva som må sorteres ut. Feilkastet avfall vil medføre avviksgebyrer. Ring oss om du er i tvil på hva du kan kaste.

Avfallsfraksjoner som krever egen container.

Har en mye boss og søppel som ikke kan kastes som blandet avfall, kan en spare penger på å ha egne containere for denne typen avfall og gjøre sorteringen selv. Typiske avfallssorter i denne kategorien er: Trykkimpregnerte materialer, elektriske artikler, kabler og ledninger, stein og betongprodukter, jord, sand og gravemasser, hageavfall, isolasjon og gips. Disse produktene har egne priser og de fleste av disse avfallsfraksjonene er billigere å levere inn enn restavfall, samtidig som det er et myndighetspålagt forbud mot å levere dette inn som restavfall. Selv om kravet kan virke strengt er det rimeligere priser på disse avfallsfraksjonene enn restavfall.

Rimelige løsninger for problemavfall og spesialavfall i Norge.

 

Spesialavfall er det dyreste å levere inn for bedrifter, men det finnes en rimelige løsninger for private. Alle avfallsmottak som har avtale med kommunen for mottak fra privathusholdninger tar imot slikt avfall til subsidierte priser. Dette er svært gunstig for private og kommer av at kommunene innkrever renovasjonsavgift som dekker denne typen avfallsinnlevering. De aller fleste bensinstasjoner tar også imot spesialavfall og har egen container for det som en får låne nøkler til når en spør betjeningen. På bensinstasjoner er det gratis å levere inn spesialavfall for private. 

 

En annen god løsning er elektrobutikkene som tar imot, uten betaling, el-avfall eller EE-avfall som det også heter. 

Dette er spesialavfall og farlig avfall.
Alt avfall som inneholder flytende kjemikalier, lim og maling. PCB og Ftalatholdige produkter som isolerglassruter, trykksatte beholdere, lett forurenset og forurenset gravemasser, trykkimpregnerte produkter, bildekk, batterier, El-avfall, lysstoffrør, pærer, oljeholdige maskiner, taksingel, fliser med fliselim og annet farlig avfall. Dette er det som regnes som farlig avfall samt det som åpenbart er farlig avfall, men som ikke nevnes her.

Våtorganisk avfall, matavfall.

Denne typen avfall tilbyr vi ikke avfallsløsninger for. Det er som regel kun en aktør i hver kommune som har konsesjon for innhenting og håndtering av matsøppel, type våtorganisk avfall.

Fastpriscontainer eller flytende pris på containerleie?

 

Trondheim containerutleie tilbyr i vår nettbutikk fastpris på leie av 10 og 20 kubikk containere til restavfall, blandet avfall, trevirke, trykkimpregnert trevirke, gips, lett forurenset masse, tunge masser, betongprodukter, tegl og mursteinsprodukter og hageavfall. For at avfall skal bli avhendet så enkelt og rimelig som mulig, er det lurt å sortere i flere fraksjoner, særlig dersom du skulle ha store mengder. For mindre mengder kan den enkleste løsningen være å kombinere en container til restavfall blandet avfall med henting av problemavfallet med varebil. For entreprenører og andre med større mengde søppel, og flere forskjellige typer avfallsfraksjoner, vil det alltid lønne seg og leie flere containere og gjøre sortering på stedet. Behov for containere til forskjellige avfallstyper og mengder, samt en fleksibel leie av varierende containerstørrelser, vil gi en mer tilpasset prisløsning. Ring oss for en uforpliktende samtale om løsninger og et oversiktlig tilbud. Vi hjelper kunden til å gjøre det riktig for å unngå avviksgebyrer. Informasjon vedrørende hva som ikke kan blandes og må sorteres ut blir alltid sendt kunden på mail eller SMS.

 

Avfallsekker.

Vi har også avfallsekker som tar 600 liter, 1000 liter og 2000 liter. Sekkene kan fås kjøpt hos oss og levert samme dag. Innhenting av sekker foregår med kranbil. Ring inn og bestill henting av den fulle sekken, vi kan som regel hente den dagen etter. Om en ønsker det, kan en kombinere sekker med containerleie. Da vil en kunne legge avfall som ikke kan kastes i containeren i sekkene og benytte containeren til blandet avfall for det som er tillatt å kaste som blandet. Vi vil hjelpe deg med informasjon på hva som kan kastes.

Miljøbevist.

Trondheimcontainerutleie holder oversikt over hvordan avfall best kan samles inn for være innovativ og delta med et sterkt miljøengasjement i bransjen. Som kunde av oss vil vi hjelpe deg til å gjøre innleveringen av avfallet miljøriktig.

 

Valg av containere.

Vi har alle størrelser containere, åpne og lukkede containere. Den mest vanlige containeren er 10 kubikk åpen container. I bymiljøer, trange gater og bygårder er det brannforskrifter som sier at det skal være lukkede containere. Det er leietaker og avfallsprodusent som har ansvar for å følge brannforskriftene og må påse at det er lukkede containere som bestilles i slike tilfeller. 

 

Har en tunge masser som betongavfalls-produkter eller gravemasser kan en ikke leie større enn 5 kubikk liftcontainer eller 10 kubikk åpen krok kasse. Større last enn disse blir for tunge for kontainerbilene å løfte.
Av større containere til søppel og boss har vi 20, 30 og 35 kubikk store containere som vi kan skaffe raskt. De fleste av disse er åpne, men en kan bestille slike hos oss som lukkede også med en dag ekstra bestillingstid.


Ta kontakt.
Ring oss i dag eller send en melding. Det lønner seg å komme tidlig i gang med å få oversikt over avfallsløsninger som er tilgjengelige, og legge tilrette mest mulig effektiv håndtering av avfallet en har. Vi står klare til å hjelpe deg med å finne den beste løsningen. 
Kundeservice står parat til å svare på spørsmål om du lurer på hva som ikke kan kastes i containeren. 
Gebyr vil tilkomme om det kastes farlig avfall spesialavfall i containere dedikert til restavfall eller andre fraksjoner.
Trenger du hjelp til å få dette hentet, stiller vi med gratis transport og bærehjelp. Avfallet tar vi betalt for når vi henter det. Vanlig pris for denne typen avfall er kr 890,- pr. kubikk. Det er egne priser for isolerglass, tunge masser og kjemikalier. Ta kontakt med kundeservice på 41413535 eller send en melding her.


Dette må ikke kastes i container til restavfall, blandet avfall. Denne typen avfall må enten ha egen container eller hentes av våre varebiler:

 

- Elektrisk, EE-avfall.

 

- Alt av elektrisk og elektronisk utstyr.

 

- Radioaktivt avfall.

 

- Isotoper og andre produkter merkepliktig som radioaktivt.

 

- Eksplosiver.

 

- Dynamitt og andre eksplosive stoffer kjemikalier, samt trykksatte beholdere. Dette gjelder også høyreaktive kjemikalier som kan forventes sterke reaksjoner med andre stoffer.

 

- Smittefarlig avfall.

Som for eksempel, sprøyter, kanyler, blodposer, laboratorium avfall og sanitærutstyr.

 

- Våtorganisk avfall.
Som matavfall, matoljer og lignende.
- Farlig avfall.
- Alle typer kjemikalier, spraybokser, batterier, lyspærer, lysstoffrør, asbestprodukter, rengjøringsmidler, gulvbelegg med Ftalater, impregnert trevirke og andre materialer som kan inneholde farlige stoffer.
- Dekk og dekk på felg.
- Avløpsslam.
- Flytende avfall.

 

- Trykkimpregnert og kreosotbehandlet materiale.
- Taksingel/takpapp.
- Isolerglass, vinduer produsert mellom 1965 og 2005.
- Gips. Gips kan ikke kastes som blandet avfall, gips må ha egen container og må kastes som ren fraksjon.
Gulvbelegg.
- Noe eldre gulvbelegg som linoleum ble tilsatt asbest, limen som ble brukt inneholdt også Ftalater. Slikt gulvbelegg må derfor håndteres som farlig avfall.

 

Avfallsprodusent/kunden er iht. norsk lov ansvarlig for sortering av avfall som skal innleveres og å gi riktig opplysning om hva som leveres til mottak.
Med henvisning til norske lover og konsesjoner, kan de nevnte avfallstyper ikke leveres blandet med annet avfall. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyrer iht. gjeldende satser. Utgifter til omklassifisering og sortering ved mottak blir belastet avfallsprodusent, kunden.