Henting av utsortert problemavfall

Ekstra service

Det er strenge krav til sortering av avfall. For å unngå avviksgebyr må en ikke blande visse avfallstyper i samme container. Dette er noe vi kan hjelpe deg med, har du noe som ikke kan kastes kan du bestille henting av hos oss. Bestill henting her eller kontakt kundeservice på tlf. 41413535

Dette er hva som ikke må kastes blandet: Gips, Isolasjon, el-avfall, hageavfall, lysstoffrør, trykkimpregnerte materialer, batterier, maling, kjemikalier, asbest, matavfall, bildekk, vinduer prod. 1965 til 2005, oljeholdige maskiner, betongprodukter, fliser med fliselim, jord og steinmasser, trykksatte beholdere, tjærepapp, taksingel og annet farlig avfall.

Unntaket er om du bestiller container til restavfall blandet avfall med isolasjon i lasten. Se kategorien restavfall med isolasjon i valg av containere.

Bestill henting nå, så er du kvitt det!

Sprinter med lift.jpg

Priser for henting av problemavfall med varebiler og bærehjelp.

Transport er gratis og det kommer to mann som kan laste på inntil 1 time med gratis arbeid. Avfallet koster kr 890,- pr. kubikk. (Vi regner med 3 standard vaskemaskiner pr. kubikk).

Tillegg: Tunge masser som betong og steinprodukter kr 1,70 pr. kilo. Vinduer kr 23,- pr. kilo. Maling og husholdningskjemikalier kr 30,- pr. kilo.

Prisene er presentert inklusiv moms.

Takk! Melding er sendt.